Bouzouki Evening At the Venetian Castle of Naxos at 19:30
Greek Popular Music – Songs Laiko- Rebetiko –Smyrnaiko
Dances : Hasapiko – Zebekiko– Syrtaki (Zorbas) e.t.c.

Local drinks Refreshments

Hot Places

View all